Visie Kindergeheim

Binnen Kindergeheim wordt gewerkt vanuit de visie, dat kleine kinderen zich het beste ontwikkelen in een veilige, warme, koesterende omgeving, waarin duidelijke leiding is en herkenbare patronen en structuren zijn. Een kind wordt geboren vanuit een warme, omhullende, kleine omgeving met een heel duidelijke begrenzing. Als opvoeder hebben we de taak om voor het kind de wereld om hem heen stapje voor stapje eigen en herkenbaar te maken.
Uitgangspunt daarbij is, dat wij als volwassen opvoeders weten hoe de wereld in elkaar steekt en dat we weten welke opvoedtaken wij hebben in de verschillende ontwikkelingsfases van onze kinderen. Wanneer een gezond kind zich veilig, vertrouwd en gezien voelt, zet het als "vanzelf" steeds weer een volgende stap in zijn ontwikkeling.

Binnen Kindergeheim stimuleren wij de zelfredzaamheid van het kind en het zoeken naar oplossingen. Zo kan hij groeien en steeds stappen zetten naar meer zelfstandigheid. Zodat hij tenslotte bij volwassenheid in staat is zijn eigen leven zinvolle richting te geven.