KiNd AaN hUiS

KiNd AaN hUiS is een professionele, kleinschalige en huiselijke kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
KiNd AaN hUiS maakt onderdeel uit van Kindergeheim.

Bij KiNd AaN hUiS wordt gewerkt vanuit de gedachte, dat een kind zich in zijn totaliteit mag ontwikkelen, in het tempo dat past bij het kind.

Vanuit een huiselijke, gezellige en professionele sfeer krijgt het kind de gelegenheid om zich optimaal ontplooien.
De dag heeft een vaste opbouw met daarin vaste momenten voor eten, verhalen vertellen, voorlezen, zingen, wandelen en slapen. De dagen van de week hebben elk een eigen invulling. Zo bakken wij op dinsdag brood en donderdag eten wij ‘Penenpasta'.
Gedurende het jaar gaan wij met de seizoenen en de feesten mee.

Het zich veilig en geborgen weten is voor de totale ontwikkeling van een kind van groot belang. Binnen KiNd AaN hUiS wordt uitsluitend gewerkt met natuurlijke spelmaterialen. Alle voeding is biologisch.

KiNd AaN hUiS is een kleinschalige opvang voor maximaal 5 kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, in een huiselijke omgeving.

Ieder kind zoekt een plek waarvan het met recht kan zeggen:
“Ja, hier voel ik mij thuis!”
Zo’n plek wil KiNd AaN hUiS zijn.

Kind aan Huis werkt samen met Drakepit, een professioneel gastouderbureau. Drakepit onderzoekt de mogelijkheden van en biedt ondersteuning aan de verschillende vormen van kleinschalige kinderopvang.
Meer informatie vindt u op www.drakepit.nl.

Ervaringen van ouders binnen Kindergeheim:

Filosofie

"Door de unieke en persoonlijke opvang van Karin, met haar natuurlijke talenten en haar filosofie met betrekking tot kinderen en opvoeding, hebben onze kinderen een warme, veilige, stabiele en gelukkige tijd gehad . Waarin zowel de kinderen als wij ouders veel geleerd hebben.”

Een thuis

“Een thuis, waar zoveel meer gebeurt dan alleen een opvang voor de dag.”

Rijkdom

“We hebben gezien, dat onze kinderen een enorme rijkdom meegekregen hebben, zoals liedjes, verhaaltjes, spelletjes, warmte en vriendschappen.”

Verbonden

“Ook wij als ouders werden onderling met elkaar verbonden door de positieve invloed van Kindergeheim.”